ANTALDENT O NÁS      KONTAKT
Naším cieľom
je ponúknuť
modernú
stomatológiu
na vysokej úrovni
ortodoncia implantologia prevencia
 
  FOTO 1    

MUDr.Anna Antalová
stomatológ, čeľustný ortopéd

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského odbor stomatológia
Študijný pobyt Univerzita Ulm
Atestácia zo stomatológie
Špecializačná atestácia z čeľustnej ortopédie
III.Stomatologická klinika Fakultná nemocnica Bratislava
Pracuje na súčasnom pracovisku od roku 1999

 
  FOTO 2    

MUDr. Boris Antal
stomatológ

Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského odbor stomatológia
Atestácia zo stomatológie
Certifikát z dentoalveolárnej chirurgie
Certifikát z implantológie
I.Stomatologická klinika Fakultná nemocnica Bratislava
Pracuje na súčasnom pracovisku od roku 2002

 


Celý tím zubnej ambulancie sa pravidelne zúčastňuje na odborných domácich a zahraničných vzdelávacích akciách.